Materiály potřebné pro laboratorní práce z chmie, pro 1. ročník.